Regler och villkor

För att få resa med vår färdtjänst krävs det att du:

Vissa färdtjänsttjänster kräver ytterligare tillstånd

Du kan ansöka om ytterligare tjänster om du har ett färdtjänstkort. Dessa saker ingår inte automatiskt, och du kan därför bara bruka dem om du ansökt och fått det beviljat. Dessa saker är:

Ytterligare regler som alltid gäller

Regler senast reviserade januari 2021.