Frågor och svar

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om färdtjänst, samt få information.

Frågor och svar

För att få lov att använda sig utav färdtjänst måste du uppfylla ett antal krav enligt färdtjänstlagen:

 • Du ska vara folkbokförd i Stockholms län
 • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmäna kollektivtrafiken
 • Du ska ha en funktionsvariation som varar i minst tre månader.

Det krävs även ett läkarintyg

För att få resa med färdtjänst krävs det att du skaffar ett läkarintyg som beskriver din funktionsvariation och de svårigheter funktionsvariationen bidrar till. Är din funktionsvariation huvudsakligen en psykiatrisk diagnos bör detta intyg utfärdas av behandlande psykiater om en sådan finns. Likväl ska intyget utfärdas av en ögonläkare om behovet till färdtjänst beror på en synnedsättning.

Om du får avslag

Med ditt läkarintyg kan du sedan ansöka om ett så kallat färdtjänstkort vilket är ett kort som bevisar att du har rätt till färdtjänst. Detta kort kan du även använda för att resa med SL och Waxholmsbolaget. Får du avslag på din ansökan så kan du överklaga beslutet för att vi ska få en chans att se över ditt ärende igen. De flesta som får avslag får det främst på grund utav att de inte uppfyller alla de krav som specificerats ovan, eller att läkarintyget är ofullständigt.

För att göra det så tydligt som möjligt hur du ansöker om färdtjänst, så sammanfattar vi de steg du behöver genomföra nedan. Du kan även gå in på denna länk till Färdtjänsten på Stockholms Läns Landstings webbplats (öppnas i ny flik) där du kan läsa mer och hitta vart just du ska skicka din ansökan.

 1. Ta först kontakt med din läkare för att få ett läkarintyg. Vilken typ av läkare du bör ta kontakt med beror på vilken typ av funktionsvariation du har. Det är alltid bäst att vända sig till en specialist.
 2. Skicka läkarintyget till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd. För att få resa med oss måste du vara folkbokförd i Stockholms kommun och skicka din ansökan dit.
 3. En utredare på kommunen/stadsdelsförvaltningen kontaktar dig och bokar in ett möte. Ta med ett nytaget foto till besöket, så att ditt färdtjänstkort kan tryckas så snart din ansökan blivit beviljad. Din funktionsvariation beskrivs i en utredning i samband med mötet.
 4. Du får en ansökningsblankett av utredaren där du själv ska beskriva dina svårigheter.
 5. Din hemkommun skickar sedan alla dina handlingar (det vill säga läkarintyget, utredningen, ansökan och fotot) till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen.
 6. Trafikförvaltningen fattar beslut om din färdtjänst och skickar hem beslutet till dig.
 7. Blir du beviljad färdtjänst så kommer ditt personliga färdtjänstkort på posten inom en vecka. Du kan inte resa med färdtjänsten innan du fått ditt kort.

Om du vill överklaga beslutet

Får du ett beslut du anser är fel så kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Du skriver då ett brev till förvaltningsrätten, men som skickas till Färdtjänsten. Du kan läsa mer om att överklaga beslutet via denna länk till Färdtjänsten på Stockholms Läns Landstings webbplats (öppnas i ny flik).

Vi på Stockholms Fiktiva Färdtjänst har gjort det så enkelt som möjligt att beställa färdtjänst via nätet. Du går in via Mina sidor i huvudmenyn, eller direkt genom Boka färdtjänst i sidfoten. Där får du först logga in om du inte redan har gjort det, och sedan fyller du i de uppgifter som krävs gällande din resa. När du är klar och har skickat in din elektroniska ansökan så får du direkt en bokningsbekräftelse om bokningen gick igenom. Din färdtjänsttaxi kommer sedan att hämta upp dig på bestämd plats vid den tid som angetts.

Har du valt alternativet "jag vill vara framme..." när du valt tid, så beräknas automatiskt upphämtningstiden åt dig. Den kan du hitta i din bokningsbekräftelse.

Tidigare bokningar

Du kan alltid se alla dina aktuella bokningar både för enkelresor och återkommande resor på Mina sidor här på denna webbplats.

Om du vill ändra eller avbeställa en redan gjord bokning så går du in på Mina sidor. Efter att du har loggat in kan du där se alla dina aktuella bokningar. Leta upp den bokning som ändringen gäller och tryck dig vidare via knappen "Mer info" bredvid bokningen. Där kan du välja om du vill ändra din bokning, eller avboka den helt. På den sidan kan du även se all den information som finns gällande din bokning. Resor får inte avbokas eller ändras senare än 2 timmar innan tidpunkten för resan.

Om du vill avbeställa en återkommande resa

De resor du har som är återkommande kan avbeställas på samma sätt som enkelresor, det vill säga genom att via bokningen trycka på Avboka. Detta ställer in den specifika resan som du valt. Vill du att alla återkommande resor ska avbokas så trycker du istället på "Avbryt återkommande". Då ställs alla de resor som var förknippade med den resan du avbokats in, men övriga resor finns kvar.

 • Exempel 1: Du har en enkelresa nästa tisdag klockan halv tre. Du trycker på Avboka. Resan tas bort och du kommer inte att bli fakturerad för resan.
 • Exempel 2: Du har en enkelresa imorgon klockan elva men du måste åka en halvtimme tidigare. Du trycker på "Ändra" och trycker i att resan ska ske halv elva istället. Sedan trycker du på "Skicka ändringar". Taxin kommer då att hämta upp dig klockan halv elva istället.
 • Exempel 3: Du har en återkommande resa varje fredag klockan två. Du vill ställa in denna resa för att du inte längre behöver åka just då, så du trycker på "Avbryt återkommande". Ingen mer taxi kommer att komma till dig på fredagar klockan två, förutsatt att du avbrytit den återkommande resan senast två timmar innan den skulle ha genomförts. Är det mindre än två timmar innan den skulle ha genomförts så kommer du att bli debiterad för den sista resan, men övriga resor i den återkommande resan ställs in.

Resegaranti innebär att om din förbeställda färdtjänsttaxi inte kommer, eller om den är mer än 20 minuter försenad, så kan du ringa till oss för att fråga vart taxin är. Om du har möjlighet att åka med en vanlig taxi så får du efter denna tidpunkt använda dig utav en sådan istället, antingen genom att du ringer till ett vanligt taxibolag eller letar upp en taxi på gatan. Du betalar sedan till denna taxichauffören, men har sedan möjlighet att skicka in kvittot till oss för att få ersättning för kostnaden, minus den egenavgift som det hade kostat att resa med oss på Stockholms Fiktiva Färdtjänst. Denna egenavgift står i din bokningsbekräftelse. Det måste funnits en bokad resa för att resegarantin ska gälla.

En färdtjänstresa kostar 82 kronor per påbörjad 3-mils sträcka. Detta innebär att om resan är kortare än 3 mil så betalar du 82 kronor. Är resan längre än tre mil men kortare än 6 mil så betalar du 164 kronor. Detta är egenavgiften för resan. Resans kostnad räknas automatiskt ut och du kan se den innan resan på bokningsbekräftelsen.

Om du ska resa till Arlanda flygplats

Om du blir hänvisad till att resa med Arlanda express när du ska till Arlanda flygplats så kostar resan 82 kronor per påbörjad 3-mils sträcka fram till Cityterminalen, där Arlanda express stannar, och sedan ytterligare 82 kronor för en enkelbiljett som gäller på Arlanda express som tar dig till Arlanda.

Väljer du att resa med färdtjänsttaxi hela vägen till Arlanda så betalar du halva taxameterbeloppet (dock lägst 60 kronor). Du betalar direkt till föraren om du reser med taxi. Reser du med rullstolstaxi så kommer avgiften på din faktura.

Högkostnadsskydd

Dina avgifter betalas genom den faktura som du en gång i månaden får hemskickad. Det som kallas högkostnadsskydd innebär att för varje faktura behöver du bara betala upp till 930 kronor för resor, alternativt 620 kronor beroende på vilket högkostnadsskydd du har.

Det lägre högkostnadsskyddet (620 kronor) gäller för den som är:

 • ålderspensionär (har fyllt 65 år)
 • barn och ungdom (till och med månaden du fyller 20 år)

Det lägre högkostnaddskyddet gäller även om du tillhör något av följande:

 • Du har aktivitetsersättning
 • Du är i åldern 60-65 år och gör förtida uttag av ålderspensionen
 • Du har sjukersättning eller handikappersättning
 • Du studerar minst 75% på en studiemedelsberättigad utbildning.

Du måste skicka in en kopia av försäkringskassans beslut till oss, alternativt en kopia på din giltiga studentlegitimation som har en SL-symbol om du studerar på en studiemedelsberättigad utbildning för att få resa till det lägre högkostnadsskyddet, såvida det inte är din ålder som styrker att du får göra det. I dessa fall behöver du inte skicka in någonting alls utöver din ansökan. Ditt högkostnadsskydd räknas ut automatiskt om du är ålderspensionär eller barn och ungdom.

Om du har med en medresenär

Om du inte har specificerat på ditt färdtjänstbeslut att du får ha med dig ledsagare, så kan du ändå ta med dig upp till en medföljare. Då betalar du 20 kronor extra per resa med medföljaren. Alltså skulle en resa på under 3 mil med en medföjare kosta 82 kronor plus 20 kronor, det vill säga 102 kronor.

Om du har tillstånd för färdtjänsttaxi kan du få upp till 216 fritidsresor om ditt tillstånd gäller under hela kalenderåret. Då får du 72 resor vid starten av varje nytt år och sedan 36 nya resor varje kvartal.

Såhär fördelas dina fritidsresor:

 • Du får 108 fritidsresor tillagda till ditt resesaldo den 1 januari (72 grundresor och 36 kvartalsresor)
 • Du får 36 resor tillagda till ditt resesaldo den 1 april
 • Du får 36 resor tillagda till ditt resesaldo den 1 juli
 • Du får 36 resor tillagda till ditt resesaldo den 1 oktober.

Om du reser med rullstolstaxi eller bårtaxi

Om du har tillstånd att resa med rullstolstaxi eller bårtaxi så får du 500 fritidsresor per kalenderår, om du har tillstånd för hela kalenderåret. Dessa fördelas precis som för den som reser med vanlig färdtjänsttaxi, alltså 72 vid starten av varje nytt år och sedan portioneras övriga resor ut varje kvartal. Totalt får du 428 kvartalsresor och 72 grundresor.

Ditt färdtjänstbeslut gäller enbart för det län du är folkbokförd i och har ansökt för. Dock finns det undantag och tillfällen där du har tillåtelse att nyttja färdtjänst för en resa som sträcker sig utanför länet. Hälften av din grundtilldelning av resor (det vill säga hälften av 72 resor för ett helt kalenderår) kan göras som utomlänsresor. Dessa kan inte avbokas eller ändras, så se till att inte beställa mer än du behöver. Du måste kontakta oss via telefon för att göra en utomlänsbeställning då vi har rätt att tacka nej till resor utanför länets gränser. Vårt telefonnummer är 08 - 123 45 67.

Riksfärdtjänst

Du som har färdtjänstkort kan i vissa fall nyttja så kallad riksfärdtjänst. Detta innebär att du har rätt att vända dig till din hemkommun för att ansöka om färdtjänst från Stockholm till en annan kommun i Sverige. Det är din hemkommun som beslutar om du får resa, och alltså inte vi på Stockholms Fiktiva Färdtjänst. För att boka en riksfärdtjänstresa så kan du dock använda dig av samma bokningsformulär som för vanlig färdtjänst på denna webbplats. Se bara till att ha beslutet med dig när du reser.

Allmän information

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsvariation som försvårar för dig att ta dig runt i kollektivtrafiken. Du ska ha samma rätt att ta dig runt som alla andra, så därför kan du ansöka om ett färdtjänstkort. Blir du beviljad ett färdtjänstkort så kan du nyttja färdtjänsten inom det län du är folkbokförd i, och har färdtjänstkort för.

För att få rätt till att åka med färdtjänst måste du uppfylla ett antal kriterier som handlar om vart du är folkbokförd, hur mycket din funktionsvariation begränsar dig och hur länge din förmåga att ta dig runt kommer att vara nedsatt.

Vilka taxibolag kan jag åka med?

Du kan åka med nästan alla taxibolag som finns. Vi på Stockholms Fiktiva Färdtjänst finns här för dig dag som natt för att köra dig dit du vill åka. Väljer du något annat taxibolag än oss så gäller dock fortfarande informationen på denna Frågor och svar-sida. Du behöver alltid ha ett färdtjänstkort för att kunna nyttja färdtjänst.

Rullstolstaxi eller vanlig taxi?

I ditt färdtjänstbeslut som du fått hemskickat står det beskrivet om du har rätt till vissa saker såsom rullstolstaxi. Om du inte har rätt till rullstolstaxi, det vill säga en större taxi där du kan sitta i rullstolen under färden, så kan du ansöka om det om du behöver det. Kontakta då din hemkommun.

Det finns andra saker du behöver ansöka om för att du ska få lov att nyttja dem, tillexempel möjligheten att ta med ledsagare. Alla får ta med en medföljare till egenavgift, men för att få ta med en eller två ledsagare gratis så måste detta stå i ditt färdtjänstbeslut.

Dessa saker kan du ansöka om:

 • Rullstolstaxi
 • Bårtaxi
 • Ledsagare (1 eller 2)
 • Om du behöver sitta i framsätet i taxin
 • Resa utanför länsgränsen
 • Assistanshund eller ledarhund
 • Ensamåkning, det vill säga att du inte behöver dela taxin med andra färdtjänstresenärer
 • Kunna ta med el-moped vid vissa resor
 • Båttaxi
 • Ta med egna barn eller syskon under 18 år
 • Lägre högkostnadsskydd

Hur går en resa med färdtjänst till?

Du börjar med att boka resan. Detta kan du göra antingen via oss eller via något annat färdtjänstbolag. Väljer du oss så kan du enkelt göra det här på webbplatsen under "Mina sidor".

När du har bokat resan och tidpunkten för den närmar sig så gör du dig redo att möta taxin på gatan. Är taxin försenad kan resegarantin gälla. Är taxin i tid så sätter du dig antingen i framsätet om du har tillstånd för det, eller i baksätet. Där kan det redan sitta andra personer, beroende på om de ska åt samma håll som du.

Taxin kör iväg och om det finns plats i taxin så kan den göra flera stopp för att hämta upp andra resenärer som ska åt samma håll som du. Om föraren inte har några fler att hämta upp så kör denne till din och de eventuella andra resenärerna i bilens destinationer.

Du betalar inte i taxin, utan får en månadsfaktura hemskickad en gång i månaden där du betalar alla dina resor för den månaden samtidigt. Detta är så att du ska kunna nyttja högkostnadsskyddet.

Om du behöver åka till platser där färdtjänstkortet inte gäller kan du ansöka om riksfärdtjänst. Då kan du åka utanför det län du bor i.

Du som har ett färdtjänstkort kan vända dig till din hemkommun för att ansöka om en riksfärdtjänstresa. Det är din hemkommun som beslutar om du får åka eller inte. Får du godkänt på din resa så kan du dock vända dig till oss på Stockholms Fiktiva Färdtjänst för att boka din riksfärdtjänstresa.

Vad kostar riksfärdtjänst?

När du reser med riksfärdtjänst betalar du en egenavgift som beror på resans längd. Resenärer som är under 26 år eller som studerar på en studiemedelsberättigad utbildning betalar endast 70% av egenavgiften. Du kan läsa mer om egenavgiften på denna länk till Riksfärdtjänstens webbplats.

Om du vill läsa om färdtjänst på lättläst svenska så kan du klicka på denna länk.